Dazed music video is out!

Directed by Maxim Rubtsov (Rubomax Production), Timofey Pachin

Idea by Timofey Pachin, Tiavara

Starring: Tikhon Pachin, Danila Pachin, Alexander Bogdanov, Rostislav Prus, Rodion Kotov, Timofey Pachin, Daniil Kryuchkov, Nikita Gavrilchenko, Oleg Chukanin, Kseniya Kareva, Daria Divitskaya, Maria Leshchanskaya, Elizaveta Serova, Maxim Kurkin, Semyon Sokolov, Evgeny Kozhevnikov, Fidan Safargulov, Dmitry Reshetin, Tatyana Pachina, Svetlana Sinles