Dazed music video is out!

We are proud to present our new music video – Dazed! Directed by Maxim Rubtsov (Rubomax Production), Timofey Pachin Idea by Timofey Pachin, Tiavara Starring: Tikhon Pachin, Danila Pachin, Alexander Bogdanov, Rostislav Prus, Rodion Kotov, Timofey Pachin, Daniil Kryuchkov, Nikita Gavrilchenko, Oleg Chukanin, Kseniya Kareva, Daria Divitskaya, Maria Leshchanskaya, Elizaveta Serova, Maxim Kurkin, Semyon Sokolov, […]